Zwijg merel !...

Zie, merel, gij 'n weet het niet:

Zoo zonder boe, noch ba,

Gij slaat en tuut en zingt uw lied

En weet niet da 'k hier sta...

En weet niet da 'k hier sta, gij guit,

Te luist'ren op uw zang,

Te luist'ren... urenlang,

Naar 't vrije lied, dat zoet geluid,

Toe, merel, schei nu uit!

11 april 's avonds