Technische beschrijving van de manuscripten

Journal de campagne

Het Journal de campagne is het militaire verslag van de campagne van mei 1940. Het dagboek begint op 10 mei en eindigt op 25 mei. Het is in het Frans geschreven.

Het dagboek is neergeschreven in een geruit schiftje (19,5x12,8cm). De eerster pagina's lijsten de bemanning op van het 52e Linieregiment: officeiren, onderofficieren en soldaten.

Bange Uren - Oorlogsdagboek

Het oorlogsdagboek is speciaal geadresseerd aan de vrouw van Léon Janssens en is een persoonliijk dagboek. Het begint op 10 Mei en loopt tot donderdag 22 Augustus 1940. Het volgt dus de gehele aftocht van het Belgisch Leger van Gent tot in Zuid-Frankrijk en de problemen om de terugkeer te organiseren.

Het eerste deel (van 10/05 tot 15/8) is over 120 pagina's geschreven in een boekje met harde kafdt en geruit papier (14,6x9,5cm). Het boekje is gepagineerd door Léon Janssens tot pagina 142, maar slechts de eerste 120 pagiina's zijn gebruikt. Daarna is Léon overgegaan naar een groter notitieboek met afscheurbladeren (19,2x13,8cm), van 16/8 tot 22/8.

Het manuscript van Léon Janssens is telkens in één keer geschreven, zonder veel correcties of aanpassingen.

Gevangenisdagboek

Het gevangenisdagboek is eigendom van de familie Janssens-Luyckx in Antwerpen.

Het bevat de originele teksten evanals twee tekeningen die Léon Janssens getekend heeft (een profielfoto van hemzelf en een tekening van zijn gevangeniscel).

Kluizenissen

Kluizenissen is in het net geschreven door Léon Janssens, op geruite bladeren (27,2x21,5 cm) die uit een schrift zijn afgescheurd. De pagina's zijn genummerd tot pagina 17, daarna niet meer. De gedichten zijn ook genummerd, van 1 tot 29. Er zijn bijna geen aanpassingen in de tekst.

Vanaf pagina 18 zijn de pagina's niet meer genummerd, zijn de gedichten soms wel, dan niet, genummerd en klopt de nummering niet meer met de vorige. Het manuscript is op hetzelfde geruit papier geschreven, met het handschrift van Léon, maar altijd met zijn handtekening en meer aanpassingen aan de tekst. Twee pagina's (23 en 24) zijn geschreven op een halfblad van hetzelfde geruite papier.

Kiekjes vanuit mijn venster

De 15 cursiefjes "Kiekjes vanuit mijn venster' zijn geschreven, volgens de overlevering, in de periode waar Léon Janssens ondergedoken leefde in de afdeling Geriatrie van het Sint-Vincentius-hospitaal in Gent. De teksten zijn soms gedateerd, tussen 12 Augustus en 16 November 1943.

Ze bestaan in twee versies: een bewerkte versie, met correcties, toevoegsels, schrappingen, enz. en een 'nette' versie.

De versie in het net is neergeschreven op een gelijnd papier (27,3x21,5cm), met uitzondering van de eerste twee paginae, die uit een cahier zijn gescheurd en wat korter zijn.

De werkversie is geschreven op ongelijnd papier van hetzelfde formaat, met uitzondering van de laatste vijf pagina's van 'Gomelastiek' en de vier pagina's van 'Acute uniformitis'. Deze zijn neergepend op de verso van geprinte verzendingsbulletijns van de Indienneries Belges, een departement van de Usines Cottonières de Belgique in Gent. Men mag dus stellen dat Léon Janssens op een bepaald moment tekort aan papier had om zijn 'Kiekjes' te schrijven.

Meerdere stukken van de werkversie zijn getekend (Leo Jaaks) en soms ook gedateerd. Desgevallend is dit opgenomen in de hier geleverde tekst.

Opmerking: tussen de werkversie en de afgewerkte versie vershillen 'Benoni !' en 'Razee en Liesjinne' van volgorde. We hebben de orde gevolgd zoals die staat in de afgewerkte versie.

Zuur en Zoetjes

De teksten van 'Zuur en Zoetjes' bestaan alleen in een kladversie, met verbeteringen, overschrijvingen, aanpassingen, enz. De enige uitzondering is Bal in Transvaal, dat naast een kladversie ook overtypt is.

De teksten zijn niet allemaal genummerd, maar het is duidelijk dat teksten ontbeken. 'Twee November' is b.v. is genummerd XV, 'Ersatzgeschichte' ook XV, 'Verduistering' is XVI, 'Bal in Transvaal' XVII, 'Onze Moderne Woordenschat' XVIII, 'Paradoxen van onzen tijd' XX. Wat er met eventuële andere teksten zou gebeurd zijn, weten we niet.

De eerste vijf teksten zijn geschreven op hetzelfde ongelijnd papier als 'Kiekjes vanuit mijn venster', en voor de overige teksten hetzelfde recuperatie papier van de Indienneries Belges.