Bronnen - Sources

Archieven - Archives

  • Belgische Krijgsmacht, Centrum voor Historische Documentatie (Kwartier Koniging Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel). Dossier Capt.-Cdt. Leon Janssens.
  • Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Dienst Oorlogslachtoffers, (Luchtvaartsquare, 31, 100 Brussel) Dossier Statuten, (Leon Janssens, * Politieke gevangenen, 50405 bis/754/ 738, Kal. AD4847; Léon Janssens, Weerstander door pers, 624 0979, Kal. AD2319; André Janssens, Burgerlijke weestander, 50 405, Kal. AD11908)
  • Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Documentatiecentrum voor Oorlogslachtoffers (Luchtvaartsquare, 31, 1070 Brussel) Dossier Breendonckgevangenen, Leon Janssens, nr. 12.815.
  • Privé-archief L. Janssens, Woeringenstraat, 81, 9000 Gent.
  • Unie der Verbroedering van het Geheim Leger (Ter Kamerenboslaan, 98, 1030 Brussel). Persoonlijke Dossiers Leon Janssens (II/351.138, AS815) en André Janssens (II/302.532, AS930).
  • Verslag door E. De Clercq over de verzetsgroep van het Gents politiekorps, manuscript, s.d., 8 pp. (verzameling A. Van Houtte, Opgeëistenlaan, 105, 9000 Gent).

Kranten - Journaux

E. LOCMENT & A. LOSFELD, "Il y a trente ans, des Mouscronnois souffraient encore dans les geôles nazies", Nord-Eclair, 07/03/1975, p. 5.

P. VAUTE, "La tragédie de Lübeck garde bien ses secrets", La Libre Belgique, 16/03/2000, p. 8.

Boeken en artikels - Livres et articles

H. BERNARD (leid.), Het Geheim Leger 1940-1944, Gent, 1986, 345 pp.

A. CAPITEYN (red.), Het Interbellum in Gent. 1919-1939, Gent, 1995.

J.L. CHARLES, Les dossiers secrets de la police allemande en Belgique, Bruxelles, 1972.

J.L. CHARLES & Ph. DASNOY, Les dossiers secrets de la police allemande en Belgique, Bruxelles, 1972, 2 vol.

T. DE DOBBELAER, Motivatie en profiel van de verzetsstrijder. Een collectieve biografie van Gentenaars in Breendonk 1940-1944, Universiteit Gent, licentiaatsverhandeling, Gent, 1991.

Gedenkboek De Coene en Speeckaert. Stafofficieren van de sector Gent van het Geheim Leger, Gent, 1949, 88 pp.

H. GOOSSENS, De klandestiene pers in Oost-Vlaanderen tijdens de tweede oorlog. Bijdrage tot haar geschiedenis en haar problematiek, Universiteit Gent, licentiaatsverhandeling, Gent, 1978, 246 pp.

M. HUIBRECHTS, Het Geheim Leger Zone III, Sector Gent. Een bijdrage tot de geschiedenis van het verzet in België 1940-1945, Universiteit Gent, licentiaatsverhandeling, Gent, 1983, 220 pp.

V. MARQUET, Bijdrage tot de geschiedenis van het Geheim Leger, 1940-1944, Unie van de Verbroederingen van het Geheim Leger, Brussel, s.d., 6 dln., 458 + 646 pp.

M. MICHIELS jr., Het Prelaatshuis van Baudelo, zetel van de Handelsschool Sint-Joris. Historisch overzicht 1623-1993, Gent, 304 pp.

R. VAN PÉE, Ik was 20 in 1944. Relaas uit Neuengamme en Blumenthal, Berchem, 1995, 240 pp.

E. VERHOEYEN, België bezet 1940-1944. Een synthese, Brussel, BRTN, 1993, 456 pp.

M. VERSCHOORIS, De papegaai is geschoten. De bevrijding van Martin, Gent 15 juli 1944, Gent, 102 pp.

Ch. A. VERWILGHEN, Le 52e régiment de Ligne pendant la mobilisation et la guerre de 40, Bruxelles, (1971), 73 pp.

Bibliografie - Bibliographie Léon Janssens

L. JANSSENS & I. CALLEWAERT, La langue française. Cours complet en six parties, Gand, Association Belge pour le développement de l'Enseignement Professionel, 1935:I,, II., III Lecture, grammaire, dictée, conversation, composition, thème et version, 1934, 326 pp., IV., V Lecture, etymologie, analyse littéraire, lecture, dictée, rédaction, grammaire, 1935, 296 pp., VI.

L. JANSSENS, I. CALLEWAERT, R. COTTON, Cours complet de la langue française à l'usage des Flamands, Gent, Norma ( 1e uitg., 1939, 161 pp., 2e uitg., 1941, 208 pp., 3e uitg., 1944, 148 pp., 4e uitg., 1945, 187 pp., 5e uitg., 1946, 147 pp.).