Verzuchting

Ach, Heere, leg die slinger stil in mij,

die altijd heen en weder gaat

en slaat

van binnen in mijn ziele

en mij geen oogwenk ruste gunt...

Gij kunt.

Ach, Heere, dat 't uw wille zij,

die rustloosheid in mij

vernielen.

't Is alles nutteloos gedoe

van menschelijke mikken

en wikken;

't heeft alles gruwlre reden

van menschelijken haat

en praat.

Ach, Heere, wij zijn 't toch zoo moe!

Schenk Vrede!


Nog zondag 12 april 1942