Oorlogslogica

- Mijnheer Peetersen is negen en veertig jaar!

- Oh! hartelijk gefeliciteerd, mijnheer Peetersen.

- Nee, dat wil ik nu juist niet zeggen; ik bedoel: hij wordt op pensioen gesteld.

- Op negen en veertig jaar ouderdom!... Vind u dat niet wat vroeg... Nu, dan maar dubbel gefeliciteerd.

- Nee, ik bedoel op vervroegd pensioen dan.

- O... wegens ziekte, wat?

- Nee, wegens strafmaatregel, met vervroegd pensioen uit staatsdienst ontslagen.

- Nu, nu, uw Mijnheer Peetersen komt er lekker onsympathiek uit... En als men het eenmaal zoover heeft gebracht dat men, ja, een dertigtal jaren staatsdienst kan tellen... dan is men voorzichtiger in 't vooruitzicht van 't pensioen...

- Ja, maar hij telt een en veertig dienstjaren...

- Hoe hebt u het nu .. . hij is toch negen en veertig?

- Ja, beslist...

- Ik wist niet dat de berichtdragers van de telegraafdiensten vroeger zoo jong hun loopbaan begonnen in België...

- Wat, telegraafdiensten? Mijnheer Peetersen is onderwijzer...

- Nee, maar laat mij lachen, zeg!... Een prachtige onderwijzer van 9 jaar moet dat geweest zijn... Is hij niet wat vroegrijp, uw Mijnheer Peetersen?

- Maar dat is zoo: er worden hem 16 jaar militaire diensten aangerekend.

- 16 jaar?... Hoe heb ik het nu? Dan is hij bijvoorbeeld op 18-jarigen ouderdom soldaat geworden, heeft tot 34 jaar gediend en is dan 15 jaar in 't onderwijs geweest, plus twee jaar toemaatje voor 't diploma en, klaar is Kees. Uw Mijnheer Peetersen heeft 33 jaren dienst en dat is alles...

- Mis, man, 41 jaren dienst, want die 16 jaren zijn er eigenlijk maar 8, 't zijn oorlogsdiensten en zoo meer...

- O ja, dat zie ik al, dus eigenlijk een belooning wegens burgerdeugd, gehechtheid aan 't land en zoo, vaderlandsliefde.

- Juist.

- Nu dan, en waarom is hij eigenlijk ontslagen?

- Wel, wegens gehechtheid aan 't land, vaderlandsliefde en zoo!

- ??

- Beslist. Hij is juist trouw gebleven aan 't princiep waarom men hem die dubbele oorlogsjaren heeft toegekend.

- Jamaar, daar moest hij nu niet aan trouw blijven, juist nu niet. Andere meesters, andere wetten... aanpassen man...

- Goed, maar waarom om hem te straffen heeft men hem dan juist in zijn straf de belooning toegepast om datgene waarom hij nu gestraft is?

- ????