Moeske

"Morgen " zeg ik elken avond, "zie ik Moes en kindjes weer!"

O, ik weet het wel, 't is larrie, altijd larrie, keer op keer.

En toch breekt voor ons die stonde, spoedig, spoedig weerom aan,

Samen zijn wij dra vereenigd, om in 't leven voort te gaan.

'K Wou kon ik dan weer u geven, al wat gij nu lijden moet

En vermocht ik dan te loonen, alle leed, met alle goed.


16 april 1942