Beste Mariaken

Een briefken schrijven duurt zoo lang,

wat moet ik schrijven?... Ik ben bang,

ik vind niets dan wat 'prullen'.

Daarom heb aaneengenaaid

een "Zuur en Zoetjes" gauw gedraaid,

dat kon een bladzij vullen.

Ik draag 't u op, gelijk n'en brief

En 'k hoop maar, 't weest u even lief,

en 'k doe u veel genoegen.

Dan krijg ik op een and'ren keer,

van u wel eens een woordje weer.

Hier wil 'k een zoen bijvoegen.