Aan ons Moeske

Op "Moederkensdags"


Wie heeft ons, ons Moeske uitgekozen?

't Is de grootste schat van God ontvaân.

Kon ik maar, met d' armen vol belaân

Kwam ik haar beschenken met veel rozen.


Moeske: mijn bescherming tegen boozen,

Moeske: mijn geluk en mijn bestaan,

Moeske: van wien alles komt vandaan,

Moeske: in wien alles komt verpoozen.


Wie kan ooit, in 't geven van een goed,

Zulk een som van zelfverloochning halen,

Zoo alleen de moederliefde doet?

Aan welk wonder ik dit meten zal?

Zoo het gaat met d' eedle zonnestralen:

Elk deelt mee, en toch heeft elkeen 't al.


10 mei 1942